ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Χρόνος: 14-15.6.2001
Τόπος: Αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών
Γλώσσες: Ελληνικά

Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001. 

Θεματικές ενότητες: 

 Η ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους δικαίου και η κατοχύρωση νέων δικαιωμάτων 
• Εκσυγχρονισμός των κοινοβουλευτικών θεσμών και διεύρυνση της συμμετοχής του πολίτη 
• Η ενίσχυση της αρχής της διαφάνειας και η λειτουργία της δικαιοσύνης 
• Νέοι θεσμοί διακυβέρνησης και διοίκησης 
• Συνολική αποτίμηση του αναθεωρητικού εγχειρήματος