ΝΕΟΙ, ΒΙΑ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: Η «ΕΙΚΟΝΑ» ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Χρόνος: 13-14.12.2002 
Τόπος: Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων
Γλώσσες: Ελληνικά-Αγγλικά

Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου που διοργανώθηκε, με αφετηρία τα πορίσματα του ερευνητικού προγράμματος “Youth, violence, racism and the media; a pilot study for an institutional and extra-penal prevention model”.

Θεματικές ενότητες: 

• Νέοι, βία, ρατσισμός και ΜΜΕ: τα πορίσματα της πιλοτικής έρευνας 
• Θεωρητικές προσεγγίσεις, λειτουργίες και ρόλος των ΜΜΕ 
• Νέοι, βία, ρατσισμός και ΜΜΕ: θεσμικό πλαίσιο και πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρακτικά συνεδρίου