ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Χρόνος: 13-14.6.2002
Τόπος: Αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών
Γλώσσες: Ελληνικά

Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Θεματικές ενότητες : 

• Τα πολιτικά κόμματα στον ευρωπαϊκό χώρο 
• Η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην ευρωπαϊκή προοπτική 
• Κόμματα, συμφέροντα και κοινωνία 
• Ιδεολογικοπολιτικοί μετασχηματισμοί των πολιτικών κομμάτων 
• Το ελληνικό κομματικό σύστημα σήμερα