ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 9-10.9.2004
Τόπος: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Γλώσσες: Ελληνικά

Το Συνέδριο αυτό έδωσε την ευκαιρία σε εξέχοντες ακαδημαϊκούς και πολιτικούς να ανταλλάξουν θέσεις και απόψεις σχετικά με τη θέση της ασφάλειας και της δημοκρατίας στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Θεματικές ενότητες :

  • Τα θεμελιώδη δικαιώματα μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας
  • Τρομοκρατία και (αν)ασφάλεια δικαιωμάτων
  • Ασφάλεια, ποινικοποίηση και η προβληματική της διακινδύνευσης
  • Κράτος πρόληψης και διαχείριση κινδύνων

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας και το Ινστιτούτο Goethe Αθηνών.