ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χρόνος: 1-2.10.2009
Τόπος: Νέο Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσες: Ελληνικά – Αγγλικά

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλειας (European Institute of Social Security – EISS) σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει στην Αθήνα το ετήσιο, πανευρωπαϊκό Συνέδριό του για το 2009. 

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 1-2 Οκτωβρίου 2009, με θέμα «Συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην κοινωνική ασφάλεια» (“Public – private partnership in statutory social security”) και τη συμμετοχή περισσότερων από 100 πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη. 

Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της ROCHE (Hellas)