Η Δημόσια Διοίκηση μετά την κρίση

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και οι εκδόσεις Σάκκουλα, σας προσκαλούν σε εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Η Δημόσια Διοίκηση μετά την Κρίση σε επιμέλεια των Καθηγητών Ξενοφώντα Κοντιάδη, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη και Χαράλαμπου Ανθόπουλου (Σάκκουλα, 2019).

«Η Δημόσια Διοίκηση μετά την Κρίση»

την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Κεντρικός Ομιλητής:

Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υπουργός Εσωτερικών

Χαιρετισμός:

Καθηγητής Νίκος Καρτακούλλης, Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Εισαγωγικά σχόλια:

Δρ. Χρήστος Παπαστυλιανός, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Δρ. Οδυσσέας Χρήστου, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Συντονισμός:

Δρ. Χριστίνα Ιωάννου, Αν. Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Θα υπάρξει αντιφώνηση εκ μέρους των επιμελητών του τόμου.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.