Κρίσιμα Ζητήματα Εφαρμογής του Νέου Νόμου για το GDPR

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σας προσκαλεί σε ανοικτή εκδήλωση με θέμα

«Κρίσιμα Ζητήματα Εφαρμογής του Νέου Νόμου για το GDPR»

τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60, Αθήνα).

Πρόγραμμα

Διαφορετικά είδη πιστοποίησης στο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Παναγιώτης Περάκης, Δικηγόρος Αθηνών, Μέλος επιστημονικού συμβουλίου Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Συνταγματική θεώρηση του ν. 4624/2019

Φερενίκη Παναγοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην ελέγκτρια ΑΠΔΠΧ

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς αστυνόμευσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με το ν. 4624/2019

Γρηγόρης Τσόλιας, Δικηγόρος – ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Αν. Μέλος ΑΠΔΠΧ

Η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Εφαρμογή της νομοθεσίας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μετά τη θέση σε εφαρμογή του ν.4624/2019 

Γεώργιος Ρουσόπουλος, Δρ. Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Ελεγκτών ΑΠΔΠΧ

Στη συζήτηση προεδρεύει ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας