Ζητήματα δικαστικού ελέγχου των νόμων σε σχέση με κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα/Ενωσιακό Δίκαιο)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας διοργανώνουν ανοιχτή επιστημονική εκδήλωση με θέμα:

«Ζητήματα δικαστικού ελέγχου των νόμων σε σχέση με κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα/Ενωσιακό Δίκαιο)»

την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, ώρα 18:00, στην αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πανεπιστήμιου 47, Αθήνα)

Ομιλητές

Χρήστος Ράμμος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. «Το ζήτημα της σχέσης Ενωσιακού Δικαίου και Εθνικού Συντάγματος – Από την υπεροχή στην συμφιλίωση;»

Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας. «Το παραδεκτό των λόγων προσφυγής και αναίρεσης σε φορολογικές διαφορές, σχετικά με παραβίαση του Συντάγματος ή του ευρωπαϊκού δικαίου»

Αντώνης Μεταξάς, Επ. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκ. Καθηγητής, TU Berlin. «Η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού Δικαίου: Προς μια λειτουργική θεώρηση»

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν. «Η ελευθερία του νομοθετείν και τα όρια του ελέγχου της συνταγματικότητας και συμβατότητας των νόμων»

Τη συζήτηση συντονίζει η κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας.

Update (20/3/19): Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση

Το video της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.