Νομικός ρεαλισμός, Σύνταγμα και δικαστική πράξη, 12 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ

με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Michel Troper «Το Σύνταγμα και ο νομικός ρεαλισμός», Εκδοτική σειρά Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου: «Σύγχρονοι Στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα», (Εισαγωγή-μετάφραση: Γιώργος Καραβοκύρης, Αθήνα 2018)

διοργάνωσε δημόσια συζήτηση με θέμα

“Νομικός ρεαλισμός, Σύνταγμα και δικαστική πράξη”

τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60)

Ομιλητές ήταν οι:

Χρήστος Ράμμος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Αναπλ. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου, Νομικής ΕΚΠΑ
Απόστολος Βλαχογιάννης, Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου
Γιώργος Καραβοκύρης, Επικ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Νίκος Παπασπύρου, Επικ. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ

Τη συζήτηση συντόνισε η Καθηγήτρια Σταυρούλα Κτιστάκη, Πάρεδρος ΣτΕ