Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων:Το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία για τους νέους Ευρωπαίους στην περίοδο της κρίσης

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σας καλεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ON-THE-MOVE “The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis” ή «Το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία για τους νέους Ευρωπαίους στην περίοδο της κρίσης».

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με άλλα 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διενεργήθηκε εκτενής ποιοτική έρευνα που περιελάμβανε 567 Ευρωπαίους πολίτες, ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και 67 εκπροσώπους σχετικών φορέων.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας, καθώς και των συμπερασμάτων του έργου σχετικά με τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι πολίτες κατά την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους τρόπους αντιμετώπισής τους και τη θέση των εθνικών και κοινοτικών φορέων στην αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματός τους.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε νέους Ευρωπαίους πολίτες, σε εκπροσώπους σχετικών φορέων, καθώς και σε ακαδημαϊκούς ή ερευνητές που ασχολούνται με συναφή θέματα.

Τόπος: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 136, Αθήνα

Χρόνος: 31.10.2017, 16:00-17:00

The contents of this notice are the sole responsibility of its authors and can in no way be taken to reflect theviews of the European Commission.