Διαχείριση φαρμακευτικής δαπάνης και σύγχρονα φαρμακο-οικονομικά εργαλεία

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει ημερίδα με θέμα: Διαχείριση φαρμακευτικής δαπάνης και σύγχρονα φαρμακο-οικονομικά εργαλεία”, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, στην αίθουσα του Κτηρίου “Κωστής Παλαμάς” (Ακαδημίας 48 και Σίνα).

Στο πλαίσιο της ως άνω ημερίδας με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών θα γίνει αναλυτική προσέγγιση των κατωτέρω θεμάτων καθώς και διατύπωση προτάσεων-λύσεων για την εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς.

• Η οικονομική κρίση που εμφανίσθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως από το 2010 και μετά, οδήγησε πολλές χώρες στην προσπάθεια βελτίωσης του φαρμακευτικού συστήματος.

• Κύριο μέσο συγκράτησης του φαρμακευτικού κόστους, υπήρξε, η μείωση των φαρμακευτικών τιμών, ώστε να καταστεί δυνατή η οικονομική πρόσβαση των ασθενών σε αυτά και να ελαττωθεί το κόστος για τα ασφαλιστικά ταμεία. Προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό μιας σύγχρονης και βιώσιμης φαρμακευτικής πολιτικής απαιτεί την πλήρη γνώση των μέχρι σήμερα πολιτικών, των θετικών σημείων τους αλλά και των αδυναμιών που παρουσίασαν, τη δυνατότητα βελτίωσής τους ή την αναγκαιότητα μεταρρύθμισής τους.

• Τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία όπως η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η χρήση νέων συστημάτων αποζημίωσης αποτελούν ορισμένα από τα μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης και τον περιορισμό της χρήσης άλλων κυρίως οικονομικών μέτρων όπως το claw back.