Η προσωπικότητα του δικαστή και η νομολογία

Το  Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Jeffrey Rosen, «Το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α.»  Εκδοτική σειρά Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου: «Σύγχρονοι Στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα» (Πρόλογος: Νικόλαος Κ. Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ. Εισαγωγή-Μετάφραση: Αικατερίνη Μ. Ρωξάνα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2016, 423 σελ.)

διοργανώνει δημόσια συζήτηση με θέμα “Η προσωπικότητα του δικαστή και η νομολογία”, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:00,στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Ομιλητές

Φίλης Αρναούτογλου, επίτ. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ειρήνη Σαρπ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Γιάννης Τασόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αικατερίνη Ρωξάνα, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επίτ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα