Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες

Το Εθνικό Σημείο Επαφής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συντονίζει το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, διοργανώνει εκδήλωση διαλόγου με τίτλο “Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες”, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00-20:00, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60). 

Η εκδήλωση αποσκοπεί στον εντοπισμό των βασικών προκλήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τη συσχέτισή τους, και την διερεύνηση των προοπτικών και των δυνατοτήτων επίλυσης ή βελτίωσής τους. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εκπρόσωπος του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα θα παρουσιάσει τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ευρώπη για το 2016.

16:00-16:15 : Χαιρετισμοί

Καθηγητής ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Senior Expert του Εθνικού Σημείου Επαφής του Δικτύου FRANET του European Union Agency for Fundamental Rights

ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπεύθυνη Διασύνδεσης (National Liaison Officer)

16:15 – 17:00: Κεντρικές παρεμβάσεις

• “Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: προκλήσεις και ευκαιρίες”
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Επικεφαλής Τμήματος
Ισότητας και Δικαιωμάτων του Πολίτη

• “Συστημικές προκλήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα από την εμπειρία του εθνικού σημείου επαφής”
ΔΡ. ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΜΟΥΤΗ, Εκτελεστική Διευθύντρια ΚΕΣΔ, Project Manager του Εθνικού Σημείου Επαφής

17:00 – 18:15: “Προστασία προσφύγων και ρατσισμός”

• «Ρατσισμός, μισαλλοδοξία και διακρίσεις»
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ, Συνήγορος του Πολίτη

• «Προσφυγική κρίση και άνοδος της ξενοφοβίας»
ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, Νομικός Σύμβουλος
του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής

Συζήτηση

18:15 – 19:30 «Συστημικά θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρόσβαση στη δικαιοσύνη»

• «Δικαστική προστασία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

• «Η πραγματικότητα των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία υπό το πρίσμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ)

Συζήτηση

19:30 – 20:00 Συμπεράσματα – κριτικός σχολιασμός

ΚΛΕΙΩ ΠΑΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ, Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Συνεργάτιδα του Εθνικού Σημείου Επαφής του Δικτύου FRANET του European Union Agency for Fundamental Rights, Δικηγόρος