800 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ MAGNA CARTA

Το  ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΊΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ  και ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ διοργάνωσαν δημόσια συζήτηση με θέμα «800 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ MAGNA CARTA» στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7), τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 και ώρα 18:30

Ομιλητές

Robert Blackburn, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο King’s College London

Σπύρος Φλογαΐτης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

Συντονισμός:
Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρόεδρος Ιδρύματος Τσάτσου