Επιτάχυνση δικών με περιορισμό της αναίρεσης: Υπέρ ή κατά; Συνταγματικά ζητήματα – δικαιοπολιτικά επιχειρήματα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργάνωσε ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Επιτάχυνση δικών με περιορισμό της αναίρεσης: Υπέρ ή κατά; Συνταγματικά ζητήματα – δικαιοπολιτικά επιχειρήματα», την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60).

Για το βίντεο της εκδήλωσης πιέστε εδώ.

Ομιλητές

Κωνσταντίνος Κουσούλης, Σύμβουλος Επικρατείας
Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεώργιος Δελλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Σπυρίδων Τσαντίνης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Συντονισμός
Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης