Οι επιπτώσεις της κρίσης στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Συνταγματικές Τάξεις των Κρατών Μελών

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνουν ημερίδα εις μνήμην Δημήτρη Θ. Τσάτσου με θέμα «Οι Επιπτώσεις της κρίσης στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συνταγματικές τάξεις των κρατών μελών». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 09:00 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Αίθουσα Β108, Πανεπιστημιούπολη).