Αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος – Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Λόγος και Αντίλογος

Χρόνος: 9 Νοεμβρίου 2006
Τόπος: Αμφιθέατρο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Κόρινθος)
Γλώσσες: Ελληνικά

Προβληματισμός και επιφυλάξεις ως προς την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών ΑΕΙ κυριάρχησαν στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα την “Αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια-Λόγος και Αντίλογος“, που διοργάνωσε την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ίδρυμα Θ. και Δ. Τσάτσου). 

Ομιλητές στην συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ήταν οι καθηγητές: Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιάννης Πανούσης, πανεπιστήμιο Αθηνών και Ξενοφώντας Κοντιάδης, πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Την αποδοχή για συμμετοχή σε διάλογο για την Ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων εξέφρασε στην ομιλία του ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης, δίνοντας παράλληλα κάποιες συστάσεις ως προς τα θεσμικά, νομικά και λοιπά ακαδημαϊκά προβλήματα που εγείρονται. Όπως τόνισε ο κύριος Πανούσης «το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν τολμάει ν’ ανοιχτεί σε νέα γνωστικά αντικείμενα “οριζόντιας” και όχι “κάθετης” γνώσης, στη διδασκαλία και σε ξένη γλώσσα ή να ενθαρρύνει τα διατμηματικά προγράμματα και τις μετακινήσεις/μετεγγραφές φοιτητών σε ομοειδή τμήματα, δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιος άλλος φορέας διαθέτει περισσότερο “αέρα” και καλύτερο Know How για να προβεί σε αυτές τις κινήσεις, πιο συνετά, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά». 

Υπερ της αναθεώρησης του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια τάχθηκε ο καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδης, δήλωσε όμως ότι είναι κατά της λειτουργιας ιδιωτικών ΑΕΙ: «Αναθεωρούμε το άρθρο 16, βάζοντας φραγμούς, όρια, προϋποθέσεις στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όπως είναι σήμερα διατυπωμένο το άρθρο 16, δεν μπορεί να υπερασπιστεί το δημόσιο Πανεπιστήμιο απέναντι στο κοινοτικό δίκαιο. Ως συνειδητοί και ενεργοί πολίτες οφείλουμε να συζητήσουμε με σοβαρότητα πώς η τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματός μας θα συμβάλλει στη διάσωση, στην άμυνα του δημόσιου Πανεπιστημίου, μπροστά στη νέα νομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην Ε.Ε.» 

Εισηγητές :

  • Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Παρεμβαίνοντες :

  • Χρήστος Μαντζιώρος, Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων Νομού Κορινθίας
  • Νίκος Κουραχάνης, Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συντονισμός:

  • Διονύσης Κλάδης, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

* Σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.