Η κοινωνία της πρόληψης

Χρόνος: 8/11/2007
Τόπος: ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Λυσίου 11 – Πλάκα
Γλώσσες: Ελληνικά – Αγγλικά

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (Κ.Ε.Σ.Δ.) υλοποιεί διεθνές επιστημονικό Πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων). Το Πρόγραμμα έχει τίτλο «PREVENT-ACTION» (2006-2007) και στόχος του είναι η εκπόνηση, από διεθνή ομάδα εγκληματολόγων, έρευνας με αντικείμενο τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες δεν αισθάνονται ασφαλείς στο καθημερινό τους περιβάλλον, καθώς και τη μελέτη των πολιτικών που έχουν υιοθετήσει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη της εγκληματικότητας. 

Η μελέτη των εμπειρογνωμόνων έχει ολοκληρωθεί και, προκειμένου να γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, αλλά και να διευρυνθεί ο διάλογος για την πρόληψη της εγκληματικότητας, το Κέντρο μας διοργανώνει την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2007 και ώρα17:00-21:00 στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα), ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Η Κοινωνία της Πρόληψης». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι διαφορετικές όψεις που μπορεί να έχει το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών, ανάλογα με την ομάδα πληθυσμού στην οποία ανήκουν. 

Η εκδήλωση θα διαρθρωθεί σε τρεις συνεδρίες: (α) Πορίσματα Προγράμματος «PREVENT-ACTION», (β) Πρόληψη και παιδιά σε κίνδυνο και (γ) Πρόληψη και γυναίκες–θύματα. 

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη.