Η μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής πολιτικής

Χρόνος: 3 Φεβρουαρίου 2005
Τόπος: Αθήνα
Γλώσσες: Ελληνικά

Εισηγητές: Βασίλης Κοντοζαμάνης, Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Φ.

Θανάσης Τσούρας, Βουλευτής

Γεώργιος Συκιανάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

Κυριάκος Σουλιώτης, Δρ. Οικονομικών & Πολιτικής Υγείας

Συντονισμός: Ξενοφών Κοντιάδης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.