Τι πρέπει να επιτύχει και τι να αποφύγει ο Νόμος-Πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο

Χρόνος: Παρασκευή 16 Απριλίου 2010, 9:30
Τόπος: Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”, Πανεπιστημιούπολη – ΚΥΠΡΟΣ
Γλώσσες: Ελληνικά

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τοΚέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνουν την Παρασκευή 16 Απριλίου και ώρα 9:30, στο Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”, ημερίδα με θέμα: “Τι πρέπει να επιτύχει και τι να αποφύγει ο Νόμος-Πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο”.
Σκοπός της ημερίδας είναι η κατάθεση απόψεων και προβληματισμών στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται σχετικά με το Νόμο-Πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. Η ημερίδα στοχεύει στη διεξαγωγή ενός δημόσιου διαλόγου για προώθηση του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας σε έναν ενιαίο Νόμο-Πλαίσιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Κύπρο.