Θεσμικός, ευρωπαϊκός και πολιτικός λόγος του Δημήτρη Θ. Τσάτσου

Χρόνος: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009, 18:30
Τόπος: Παλαιά Βουλή
Γλώσσες: Ελληνικά

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009, και ώρα 18:30 στην Παλαιά Βουλή, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με τίτλο: «Θεσμικός, ευρωπαϊκός και πολιτικός λόγος του Δημήτρη Θ. Τσάτσου», προκειμένου να παρουσιαστούν τα τελευταία βιβλία (2006-2008) του Ιδρυτή του Κέντρου, καθηγητή Δημήτρη Θ. Τσάτσου, τα οποία θα σχολιαστούν έκαστο από διαφορετικό ομιλητή. 

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.