Οι αρχές και τα μέσα καλής νομοθέτησης

Χρόνος: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008
Τόπος: Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52)
Γλώσσες: Ελληνικά

To Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και η Διαδικασία ΑΕ διοργανώσαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών ημερίδα με θέμα: “Οι αρχές και τα μέσα της καλής νομοθέτησης” την Τετάρτη 24 Σεμπτεμβρίου 2008 και ώρα 10:00-14:30, στο ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52). Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου :  Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης – Ελλάδα το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.