Προοπτικές ανάπτυξης του τουριστικού τομέα στη Συρία

Χρόνος: 28 Νοεμβρίου 2004
Τόπος: Δαμασκός
Γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά

Εισηγητές: Αγνή Χρηστίδη, Διευθύντρια Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ξενοφών Κοντιάδης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αχιλλέας Κουτσουράδης, Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δήμητρα Λίγγρη, Δικηγόρος

Nawar Awad, Διευθυντής FIRDOS (Fund for Integrated Rural Development of Syria)

Bassam Barsik, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Τουρισμού Essam Nashawati, Μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής FIRDOS

Συντονισμός: Μαρία Μουσμούτη, Δικηγόρος, Διευθύντρια Διεθνών Προγραμμάτων Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.