Βιώσιμη ανάπτυξη και προώθηση του οικοτουρισμού στο Λίβανο

Χρόνος: 25 Νοεμβρίου 2004
Τόπος: Βυρητός
Γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά

Εισηγητές: Κώστας Μποτόπουλος, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, τ. Γενικός Γραμματέας Τουρισμού

Αγνή Χρηστίδη, Διευθύντρια Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Αχιλλέας Κουτσουράδης, Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δήμητρα Λίγγρη, Δικηγόρος Wahab Wiam, Υπουργός Περιβάλλοντος Antoine Arkawi, Πρόεδρος της Ένωσης Εμπειρογνωμωνων Τουρισμού Λιβάνου

Mohamad Al Khatib, Μέλος LEF (Lebanese Environmental forum)

Rafaat Saba, Πρόεδρος LEF

Nada Sardouk, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Τουρισμού Λιβάνου

Serg Souaed, Εμπειρογνώμονας σε θέματα Οικοτουρισμού

Συντονισμός: Κώστας Μποτόπουλος, τ. Γενικός Γραμματέας Τουρισμού

Georges Abou Jawdeh, Αντιπρόεδρος LEF

Τόπος: Δαμασκός, Λίβανος

Διοργανωτές: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Lebanese Environmental foru.