Η λειτουργία του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Μηχανισμών. Νέοι Μηχανισμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χρόνος: 7 Μαΐου 2004
Τόπος: Αθήνα
Γλώσσες: Ελληνικά

Εισηγητές : Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθανάσιος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Ιωάννης Τασσόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γεώργιος Αντάρας, Συντονιστής της Μονάδας Συντονισμού Υποστήριξης Μέτρου 3.1

Φώτης Κατρατζής, Διευθύνων Σύμβουλος Infomap, Υπεύθυνος Πληροφορικής Υποστήριξης Μέτρου 3.1

Εμμανουήλ Βανταράκης, Υπεύθυνος Γραφείου Παροχής ΚΥΥ Δήμου Νάξου

Άρης Σισσούρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, τ. Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ

Προεδρεύοντες:

Ξενοφών Κοντιάδης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Σωτήρης Σούλης, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Συντονισμού και Υποστήριξης του Μέτρου 3.1.