Παρουσίαση του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια για τη δημιουργία Δικαστικού Ινστιτούτου» στην π.Γ.Δ.Μ.

Χρόνος: 2 Φεβρουαρίου 2004
Τόπος: Σκόπια
Γλώσσες: Αγγλικά

Εισηγητές: Meri Mladenovska, Υπουργός Δικαιοσύνης π.Γ.Δ.Μ.

Daniel Giuglaris, Επικεφαλής European Agency for Reconstruction, Σκόπια

Renate Winter, Team Leade.