Παρουσίαση του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια για τη δημιουργία Δικαστικού Ινστιτούτου» στην π.Γ.Δ.Μ.