Αφιέρωμα στον Καθηγητή Peter Häberle: Διάλογος για την Ευρώπη

Χρόνος: 6 Φεβρουαρίου 2003
Τόπος: Αθήνα
Γλώσσες: Ελληνικά, Γερμανικά

Εισηγητές: Peter Häberle, Καθηγητής Πανεπιστημίου Bayreuth

Paolo Ridola, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ρώμης

Martin Morlok, Καθηγητής Πανεπιστημίου Düsseldorf

Ingolf Pernice, Καθηγητής Πανεπιστημίου Βερολίνου

Markus T. Kotzur, Καθηγητής Πανεπιστημίου Bayreuth

Συντονισμός: Γιώργος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Goethe Institut Athen.