Προβλήματα ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος

Χρόνος: 18 Οκτωβρίου 2001
Τόπος: Αθήνα
Γλώσσες: Ελληνικά, Γερμανικά

Εισηγητές: Ernst Gottfried Mahrenholz, τ. Αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της ΟΔΓ, Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης

Γιώργος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντονισμός: Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Ομότιμος Καθηγητής των Πανεπιστημίων Hagen και Παντείου, Ευρωβουλευτής.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Goethe Institut Athen.