Η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Χρόνος: 31 Οκτωβρίου 2000
Τόπος: Αθήνα
Γλώσσες: Ελληνικά

Εισηγητές: Γιώργος Παπαδημητρίου, Καθηγητής, Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Επεξεργασίας της Χάρτας

Χρήστος Ροζάκης, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Βασίλης Σκουρής, Καθηγητής, Δικαστής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Εκπρόσωπος του Δικαστηρίου στην Επιτροπή Επεξεργασίας της Χάρτας

Προεδρεύοντες: Στέφανος Ματθίας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Χρήστος Γεραρής, Πρόεδρος του ΣτΕ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.