Ζωή Χωρίς Πρόσωπο. Το Σύνταγμα και η χρήση του ανθρώπινου γενετικού υλικού

Χρόνος: 15 Νοεμβρίου 1999
Τόπος: Αθήνα
Γλώσσες:  Ελληνικά

Παρουσίαση του βιβλίου του ΤΑΚΗ ΒΙΔΑΛΗ, Ζωή χωρίς πρόσωπο. Το Σύνταγμα και η χρήση του ανθρώπινου γενετικού υλικού, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, σ. 210.

Παρουσίαση:

  • Γεώργιος Κουμάντος, Καθηγητής, Πρόεδρος της επιτροπής Βιοηθικής
  • Γεώργιος Μανιάτης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εθνικής επιτροπής Βιοηθικής
  • Αντώνης Μανιτάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συντονισμός: Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος.