Παρουσίαση των τριών τελευταίων τόμων της σειράς “Συνταγματικό Δίκαιο στην Ευρώπη”

Χρόνος: 27 Νοεμβρίου 1998
Τόπος: Αθήνα
Γλώσσες: Ελληνικά

Παρουσίαση των τριών τελευταίων τόμων της σειράς “Συνταγματικό Δίκαιο στην Ευρώπη”.

  1. ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνικά Δικαιώματα. Συμβολή στην ερμηνεία των μορφών συνταγματοποίησης της κοινωνικής προστασίας, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1997, σ. 540.
  2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, Το Κοινωνικό Κράτος της μετα-βιομηχανικής εποχής. Θεσμοί παροχικής διοίκησης και κοινωνικά δικαιώματα στο σύγχρονο κόσμο, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1998, σ. 844.
  3. ERNST BENDA, Το κοινωνικό κράτος δικαίου, μτφ. Π. ΤΣΟΥΚΑ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1998, σ. 166.

Παρουσίαση:

  • Ευάγγελος Κρουσταλλάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
  • Φίλιππος Σπυρόπουλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Γιάννης Βούλγαρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντονισμός: Γιώργος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.