Η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής

Χρόνος: 30 Οκτωβρίου 1997
Τόπος: Αθήνα
Γλώσσες: Ελληνικά

Εισηγητές: Κωνσταντίνος Ρέμελης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

Κωνσταντίνος Δρούγκας, Νομικός Σύμβουλος Υπουργού Τύπου

Αθανάσιος Τσεβάς, Δρ. Ν. Δικηγόρος

Γεώργιος Κασιμάτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.