Η κανονιστική δεσμευτικότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων

Χρόνος: 17 Απριλίου 1997
Τόπος: Αθήνα
Γλώσσες: Ελληνικά

Εισηγητές:

Γαβριήλ Αμίτσης, Δρ. Νομικής

Γιώργος Κατρούγκαλος, Δρ. Νομικής, Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας

Ξενοφών Κοντιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

Διεύθυνση: Αντώνης Μανιτάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη.