Παρουσίαση μελέτης για την Πρακτική της προσωρινής κράτησης, 26 Μαΐου 2016, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, η Fair Trials International και άλλοι ευρωπαϊκοί εταίροι θα παρουσιάσουν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 (9:00-11:00 π.μ.) στο Κτίριο Altiero Spinelli (AIE-1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη συγκριτική έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η πρακτική της προσωρινής κράτησης: εναλλακτικές λύσεις και διαδικασία λήψης αποφάσεων» (The Practice of Pre-Trial Detention: Monitoring Alternatives and Judicial Decision-Making) με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν τα ευρήματα της διετούς έρευνας καθώς και η συγκριτική έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με στοιχεία από 10 κράτη-μέλη. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει την προβολή βίντεο πραγματικών υποθέσεων καθώς και την παρουσίαση μελετών περιπτώσεων από τους ίδιους τους ερευνητές με σκοπό η συζήτηση να εμβαθύνει στο φαινόμενο της υπερβολικής χρήσης του μέτρου της προσωρινής κράτησης στις χώρες της Ε.Ε., τις επιπτώσεις του στην απόδοση δικαιοσύνης καθώς και τη διερεύνηση προτάσεων για την αντιμετώπισή του. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ευρωβουλευτής Birgit Sippel.