1 Οκτωβρίου 2024
Το Δίκαιο της Μόδας

Πού απευθύνεται;

Στα πλαίσια αυτά, το σεμινάριο παρέχει κατάρτιση σε ένα φάσμα τομέων του Δικαίου της Μόδας και απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, ασκούμενους,  νέους ή έμπειρους δικηγόρους, ερευνητές καθώς και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, που θέλουν να κατανοήσουν τα περίπλοκα αυτά θέματα που ανακύπτουν στον ιδιαίτερο αυτό χώρο.

Σκοπός

Στόχο του εισαγωγικού αυτού σεμιναρίου αποτελεί η παρουσίαση, ανάλυση και εξοικείωση με έννοιες και νομικά προβλήματα που ανακύπτουν στο χώρο της μόδας και αφορούν μία πληθώρα θεμάτων, από πνευματική ιδιοκτησία και πολιτισμική ιδιοποίηση έως θέματα οργάνωσης μίας επιχείρησης.

Περιεχόμενο

  • Πνευματική ιδιοκτησία – Πολιτισμική ιδιοποίηση

Η ενότητα θα αναλύσει σωρεία περιπτώσεων όπου πολιτισμικά στοιχεία αποτέλεσαν προϊόν ιδιοποίησης στο βωμό της υψηλής μόδας.

  • Μόδα και βιομηχανική ιδιοκτησία

Η εν λόγω θεματική να κάνει αναφορά σε περιπτώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναφορικά με θέματα αντιγραφής.

  • Η έννομη προστασία ενός σώου μόδας

H δημιουργία και διεξαγωγή ενός σώου μόδας εγείρει ενδιαφέρουσες ερωτήσεις αναφορικά με θέματα νομικής προστασίας.

  • Κώδικες Δεοντολογίας – Ηθική μόδα

Πρακτικές βιώσιμης, ηθικής μόδας, κώδικες δεοντολογίας.

  • Τεχνητή νοημοσύνη και μόδα

Τι συνεπάγεται η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο της μόδας;

  • Επέμβαση σε εικόνες

Η φωτογραφία αποτελεί βασικό «εργαλείο» στο χώρο της μόδας. Πόσο μπορεί να επέμβει ο εκάστοτε φωτογράφος και ποια είναι τα νομικά όρια;

  • Οργάνωση επιχείρησης

Βήματα που ακολουθούνται για τη δημιουργία μία επιχείρησης στο χώρο της μόδας.

Εισηγήτρια

Η Γεωργία Χιόνη αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με βαθμό άριστα. Έκανε δύο μεταπτυχιακά στο Παν/μιο του Saarbruecken, στη Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Γερμανικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες και διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας σχετικά με ευρωπαϊκό δίκαιο και νέες τεχνολογίες.

Υπήρξε ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Δ/νση Βιομηχανίας και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας. Το 2018 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το επιστημονικό της έργο.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και από το 2020 είναι εντεταλμένη διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν όλο το υλικό του σεμιναρίου (ppts και σημειώσεις).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 1/10/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-20:30

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90,00€
Για νομικά πρόσωπα: 90,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 26/9/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 18/9/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής