18 Σεπτεμβρίου 2024
Εισαγωγή στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, στελέχη εταιρειών, δικηγορικών γραφείων & δικηγορικών εταιρειών, αλλά και δασολόγους, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των συναφών ειδικοτήτων με το Περιβαλλοντικό και Πολεοδομικό Δίκαιο.

Σκοπός

Σκοπό του σεμιναρίου αποτελεί η εξέταση ζητημάτων  χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου, ιδίως των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, των εργαλείων εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού (ιδίως της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης) και εισαγωγικά προβλήματα του δικαίου της δόμησης.

Περιεχόμενο

1.Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις: χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο

2.Το συνταγματικό πλαίσιο του σχεδιασμού

3.Χωροταξικά σχέδια

4. Πολεοδομικά σχέδια (1ο και 2ο επιπέδο σχεδιασμού) – εφαρμογή σχεδίων – ρυμοτομική απαλλοτρίωση

5.Νομολογία του ΣτΕ

6. Γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις για την έννοια των αυθαιρέτων κατασκευών (μετά τον Ν. 5106/24).

Εισηγητές

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Γαλάνης

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΕΚΠΑ και μεταδιδάκτωρ Δικαίου Περιβάλλοντος στην ίδια σχολή. Είναι διδάσκων της Νομικής ΕΚΠΑ στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου, με ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων Δικαιωμάτων, Δικ. Περιβάλλοντος και Διοικητικού Δικαίου.

Έχει συγγράψει βιβλία Δικαίου Περιβάλλοντος, με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης», «Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αδειοδότηση», «Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή», «Μέσα και Εργαλεία Εφαρμογής του Πολεοδομικού Σχεδιασμού», «Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος», «Πολιτιστικό Δίκαιο», «Δασικό Δίκαιο» (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη), καθώς και περισσότερες από 60 μελέτες δημοσιευθείσες σε νομικά περιοδικά, όπως και σχολιασμούς αποφάσεων. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια ποικίλων φορέων, π.χ. ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, αλλά και πολυάριθμα σεμινάρια σε φορείς κατάρτισης μηχανικών και νομικών, καθώς και στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

Εισηγητής: Δημήτρης Σκαφτούρος

Ο Δημήτρης Σκαφτούρος είναι δικηγόρος, ειδικευμένος σε θέματα Πολεοδομικού Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου, Δημοσίων Πολιτικών και Πολιτικών Συστημάτων και Υπ. Διδάκτωρ Δικαίου Ενέργειας της Νομικής ΕΚΠΑ.

Ερευνά ζητήματα πολιτικού σχεδιασμού και υλοποίησης Δημοσίων Πολιτικών, όπως και ζητήματα εκλογικής φύσεως. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης (LL.M) στο «Δημόσιο Δίκαιο» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) με τομέα αναφοράς «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επίκειται, δε, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον εν λόγω κλάδο.

Ασχολείται με νομική συμβουλευτική και δικηγορικές υποθέσεις Πολεοδομικού αλλά και εν γένει Διοικητικού Δικαίου (Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Φορολογικού, Περιβαλλοντικού, Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης κ.α.). Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αττική, από το οποίο αναλαμβάνει νομική εκπροσώπηση υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα. Έχει χειριστεί υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου και έχει αναλάβει τη σταθερή εκπροσώπηση των συμφερόντων πολλών εταιρειών σε διοικητικής υφής ζητήματα. Περαιτέρω, έχει ασχοληθεί με τον οικονομικό, νομικό και διοικητικό εξορθολογισμό εταιρειών και σωματείων, αλλά και την εκπροσώπησή τους σε διάφορα συνέδρια της Ελλάδας.

Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Τουρκικά καθώς και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν φάκελο με το υλικό που θα διδαχθεί στο σεμινάριο (διδακτικό πακέτο θεωρίας-νομολογίας).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18/9/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 12/9/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 5/9/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής