Δημήτρης Τσάτσος: Ένα «υστερόγραφο» για μια δημοκρατική και ισχυρή «Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία»

Παρακολουθήστε το βίντεο από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2024

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελληνική Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ – UEF Greece), το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕυρΟΔΔ) – European Public Law Organization (ΕΡLO) και το Εργαστήριο Ψηφιακής Τεχνολογίας και Τεχνικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) διοργάνωσαν μία συζήτηση-στοχαστική αποτίμηση της προσωπικότητας και της πνευματικής κληρονομιάς του Καθηγητή και Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρη Τσάτσου, με τίτλο: Δημήτρης Τσάτσος: Ένα «υστερόγραφο» για μια δημοκρατική και ισχυρή «Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία», στις 15 Μαρτίου 2024.