ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Το «Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου» αναζητά προς αγορά αποθήκη στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, αξίας έως 80.000,00 Ευρώ (Ογδόντα Χιλιάδες Ευρώ) και με  επιφάνεια από 60 τ.μ. έως 170 τ.μ.. Η αποθήκη θα πρέπει να είναι σε ισόγειο ή ημιυπόγειο ή υπερυψωμένο ισόγειο.

Προθεσμία υποβολής έγγραφων προτάσεων μέχρι τις 20 Ιουνίου 2024.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: κος. Αντώνης Ραπανάκης
Τηλ. 210-3623029 (εσωτ. 111)
Φαξ 210-3390522
Διεύθυνση: Ακαδημίας 43, Αθήνα, 106 72
e-mail: seminars@cecl.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ