Διεύρυνση Συνεργασίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου προχωρούν σε περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους και σε δεύτερο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, το υφιστάμενο και πολύ επιτυχημένο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου συνήψαν τον Αύγουστο του 2016 μνημόνιο συνεργασίας, με σκοπό την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής συνεργασίας των δύο οργανισμών. Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας, τα δύο ιδρύματα συνεργάζονται στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απευθύνεται σε κατόχους πτυχίων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, καθώς και άλλων συναφών τίτλων σπουδών και το οποίο δίνει τη δυνατότητα για δι-επιστημονική προσέγγιση, εμβάθυνση και εξειδίκευση στα συναφή γνωστικά αντικείμενα/πεδία. Το πρόγραμμα προσφέρεται, έχοντας λάβει πιστοποίηση από τον αρμόδιο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατόπιν διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης. Τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα συνδιοργάνωσαν περαιτέρω με επιτυχία τον Μάιο του 2017, διεθνές επιστημονικό συνέδριο, με τίτλο Imposed Constitutions και με τη συμμετοχή διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων.

Φέτος τα δύο Ιδρύματα προχωρούν σε περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους και σε δεύτερο πρόγραμμα, το υφιστάμενο και πολύ επιτυχημένο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση προσφέρεται από το 2013 και απολαμβάνει της εμπιστοσύνης εκατοντάδων φοιτητών εξ Ελλάδος και Κύπρου. Η συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου επιτρέπει την περαιτέρω ακαδημαϊκή ενίσχυση του προγράμματος και διευρύνει κατά ουσιαστικό τρόπο την συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, με σκοπό την παραγωγή καινοτόμας επιστημονικής σκέψης στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης.