Δικαστική δεοντολογία, ελευθερία του λόγου και προστασία της προσωπικότητας

 

Κ. Μενουδάκος, Χ. Ράμμος, Α. Σακελλαροπούλου, Ι. Σαρμάς, Χ. Κοσμίδης, Α. Φωτιάδου “Δικαστική δεοντολογία, ελευθερία του λόγου και προστασία της προσωπικότητας”, Πρόλογος Ξ. Κοντιάδη, Σάκκουλας 2016, 70 σελ. 

 

 

 

Θα ήταν ορθό να δεχθούμε ότι ο δικαστής είναι απροστάτευτος απέναντι στην προσβολή της προσωπικότητάς του;
 
Ποια είναι τα όρια της ανεκτής κριτικής;
 
Ποια είναι τα μέσα προστασίας του δικαστή από προσωπικές προσβολές;
 
Πρέπει να τυγχάνει ειδικής προστασίας ο δικαστής όταν αποφασίζει να εισέλθει στον δημόσιο διάλογο;
 
Τι σημαίνει υποχρέωση αυτοσυγκράτησης του δικαστή;
 
Τι επίδραση στον δημόσιο διάλογο μπορεί να έχει η υποβολή εγκλήσεων από τον θιγόμενο δικαστή προς τους ασκούντες κριτική;
 
 [Από τον Πρόλογο του βιβλίου]