Αλκμήνη Φωτιάδου

Η Αλκμήνη Φωτιάδου είναι Διδάκτωρ Νομικής (Συνταγματικό Δίκαιο), με εκτενές, διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία. Δικηγόρος με εξειδίκευση σε υποθέσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διοικητικού δικαίου, προσβολής της προσωπικότητας, προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.