Προγράμματα Μονάδας για τις Μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη

Εκπαίδευση δικηγόρων στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικονομικά δικαιώματα (Procedural Rights Directives)
Η πρακτική της προδικαστικής κράτησης: Παρακολούθηση εναλλακτικών λύσεων και δικαστικών αποφάσεων
Support to the constitutional court of Georgia
Τεχνική Βοήθεια για τη δημιουργία Σχολής Δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ.
Πρόγραμμα Δικαστικού Εκσυγχρονισμού – «Τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση του Δικαστικού-Νομικού Συμβουλίου» [Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζαν]
Υποστήριξη για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Δικαστική Μεταρρύθμιση – Τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και Εισαγγελικού Συμβουλίου – Σερβία
Περαιτέρω τεχνική βοήθεια στην Εθνική Σχολή Δικαστών της Ρουμανίας – Ρουμανία
Εκπαίδευση δικαστών στην Αλβανία-Φάση ΙΙ – Αλβανία
Τεχνική βοήθεια για περαιτέρω ενίσχυση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων – Ρουμανία
Υποστήριξη της δικαιοσύνης στο Κόσοβο
Εκπαίδευση δικαστών στην Αλβανία
Εκπαίδευση δικαστών στη Νότιο Αφρική
Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Συνεργασία στο πεδίο της Ποινικής Δικαιοσύνης με τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας-π.Γ.Δ.Μακεδονίας στο πεδίο της δικαιοσύνης
Υποστήριξη του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Ουζμπεκιστάν
Δημιουργία Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας
Συλλογή/Κωδικοποίηση Νομοθεσίας-Συλλογή Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων & του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Προτάσεις Απλούστευσης της Εφαρμογής της Νομοθεσίας
Προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ. Η θεωρία και πρακτική της διαφοροποίησης στην αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης
Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Εντοπισμός των κομβικής σημασίας θεσμικών αντιφάσεων, ασαφειών ή/και κενών δικαίου στο θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης
Θεματική Μελέτη για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
Θεματική μελέτη για την ψυχική υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα
Ενημερωτικά Δελτία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2009
Θεματική μελέτη σχετικά με τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη-μέλη – Ελλάδα
Σύμβαση πλαίσιο (Framework Contract) για εκπόνηση νομικών μελετών σε θέματα που αφορούν την προώθηση και προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ελλάδα
Μελέτη για τη δημιουργία ερευνητικού δικτύου σε θέματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις