29 Ιανουαρίου 2020: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Σύσταση – Λειτουργία – Μετασχηματισμοί – Προσαρμογή Καταστατικού στις Υφιστάμενες Εταιρείες Πριν τον Ν. 4548/2018

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: σύσταση – λειτουργία – μετασχηματισμοί – προσαρμογή καταστατικού στις υφιστάμενες εταιρείες πριν τον Ν. 4548/2018», στις 29/01/2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις στους συμμετέχοντες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, τους μετασχηματισμούς των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το Ν. 4601/2019 και την προσαρμογή του καταστατικού των Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του Ν. 4548/2018.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ι. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

– Ίδρυση και Διαδικασία Σύστασης

– Καταστατικό και προσαρμογή του κατά το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018

– Μέτοχοι – Μετοχές

– Διαχείριση και εκπροσώπηση

– Γενική Συνέλευση

– Δικαιώματα μειοψηφίας

– Λύση και εκκαθάριση εταιρείας

– Μετασχηματισμοί Ανωνύμων Εταιρειών

ΙΙ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ INLAW.GR
Πώς λειτουργεί η Τράπεζα Νομικής Tεκμηρίωσης Inlaw.gr και πώς αναζητούμε πώς αναζητούμε νομολογία σχετικά με τις εταιρείες.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου

Ο Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1991 και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Είναι ιδρυτής της Τράπεζας νομικής τεκμηρίωσης Inlaw.gr και συγγραφέας βιβλίων εμπορικού δικαίου (Επιταγή, Συναλλαγματική, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Εμπορικές Εταιρείες).

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

 Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.