Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του RADIAL (Recycled Art for Disadvantaged Adult Learners)

Κυκλοφόρησε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του RADIAL.

Στόχος του δελτίου είναι η δημιουργία ενός φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μειονεκτούντων ομάδων και παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.