Σεμινάρια SOpHiSM: Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών

Βασικός σκοπός των σεμιναρίων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος SOpHiSM, είναι αφ’ ενός να εξοικειώσουν τις συμμετέχουσες/συμμετέχοντες με διαφορετικούς ορισμούς, ερμηνείες και προσεγγίσεις του (διαδικτυακού) Λόγου μίσους, αφ’ ετέρου να τις/τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα «εργαλεία» για την επισήμανση και «αντιμετώπιση» του Λόγου μίσους στο διαδίκτυο ή/και εκτός διαδικτύου, τόσο σε νομικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτήτριες/ες δημοσιογραφίας, νεαρές/ούς δημοσιογράφους και πολίτες δημοσιογράφους/παραγωγούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι διήμερα, συνολικής διάρκειας τεσσάρων ωρών και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex σε συνδέσμους που θα κοινοποιηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:
27 και 28 Νοεμβρίου, 10.00-12.00 φοιτητές δημοσιογραφίας
27 και 28 Νοεμβρίου, 13.00-15.00 νεαροί δημοσιογράφοι
4 και 5 Δεκεμβρίου, 10.00-12.00 νεαροί δημοσιογράφοι
4 και 5 Δεκεμβρίου, 13.00-15.00 φοιτητές δημοσιογραφίας
11 και 12 Δεκεμβρίου, 10.00-12.00 φοιτητές δημοσιογραφίας
11 και 12 Δεκεμβρίου, 13.00-15.00 νεαροί δημοσιογράφοι
11 και 12 Δεκεμβρίου, 16.00-18.00 πολίτες δημοσιογράφοι
18 και 19 Δεκεμβρίου, 10.00-12.00 νεαροί δημοσιογράφοι
18 και 19 Δεκεμβρίου, 13.00-15.00 φοιτητές δημοσιογραφίας

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο σεμινάριο. Για να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://sophism.media.uoa.gr/gr/registration/ ή στείλτε τις παρακάτω πληροφορίες στο registrations@sophism.eu

Ιδιότητα και έλεγχος διαθεσιμότητας

  • Φοιτητής/τρια Δημοσιογραφίας
  • Νεαρός/ή Δημοσιογράφος
  • Πολίτης Δημοσιογράφος
  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Email
  • Τηλέφωνο
  • Και αναφέρετε αν επιθυμείτε να λάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης μετά το πέρας των σεμιναρίων