Διαδικτυακή ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου «EMPOWER_REF: Ενδυνάμωση των επαγγελματιών και των προσφυγικών κοινοτήτων στο να εντοπίζουν, αναγνωρίζουν, προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν τη σεξουαλική και έμφυλη βία στην Ελλάδα».

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «EMPOWER_REF: Ενδυνάμωση των επαγγελματιών και των προσφυγικών κοινοτήτων στο να εντοπίζουν, αναγνωρίζουν, προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν τη σεξουαλική και έμφυλη βία στην Ελλάδα».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου καθώς και η συζήτηση των προκλήσεων στην αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων και για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η εγγραφή στον σύνδεσμο https://www.eventora.com/el/Events/empower-ref .

Το έργο EMPOWER-REF υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ Ελλάδας) και τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε.