Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα στο πλαίσιο της μελέτης για το Πρόσθετο Κόστος Διαβίωσης Λόγω Αναπηρίας

Αυτήν την περίοδο η εταιρεία Κάπα Research έχει αναλάβει τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.3 του Υποέργου 3 της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας», και αφορά επιστημονική μελέτη για το πρόσθετο κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα.

Η διεξαγωγή της έρευνας θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τους/τις επικεφαλής νοικοκυριών τα οποία έχουν κάποιο μέλος με αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Η συνολική διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξης θα είναι περίπου 25 λεπτά. Η έρευνα θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 30 Οκτωβρίου, 2020. Η συμμετοχή σας θα διευκολύνει την ερευνητική ομάδα να προβεί σε αξιόπιστες επιστημονικές εκτιμήσεις για το πρόσθετο κόστος διαβίωσης νοικοκυριών σαν και το δικό σας. Εάν συμφωνείτε να συμμετάσχετε, θα χρειαστεί πρώτα να καταγράψουμε την κατηγορία αναπηρίας του μέλους του νοικοκυριού σας και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο προτιμάτε να σας καλέσουν οι ερευνητές της Κάπα Research για να γίνει η συνέντευξη. Οι πληροφορίες που θα δώσετε σε αυτήν τη φόρμα, καθώς και απαντήσεις σας κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής έρευνας, θα διατηρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της δειγματοληψίας και στατιστικής ανάλυσης της συγκεκριμένης μελέτης. Αν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα αυτή, μπορείτε να επικοινωνήστε με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου στο +30 210 3623089.

Για τη συμμετοχή σας πατήστε εδώ.