Διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο για θέματα έμφυλης βίας, Θεσσαλία, Κρήτη και Λέσβος (30/09 – 2/10/2020)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, οι Γιατροί του Κόσμου και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του έργου "Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece" διοργανώνουν τριήμερο διαδικτυακό επιμορφωτικό εργαστήριο σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες πεδίου (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, case managers, case workers, στελέχη ΜΚΟ, δικηγόρους/νομικούς συμβούλους) καθώς και σε επαγγελματίες υγείας (προσωπικό του Υπ. Υγείας, προσωπικό του PHILOS) που εργάζονται σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας (camps) αλλά και στο στεγαστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ σε Θεσσαλία, Κρήτη και Λέσβο.

Στόχος του εργαστηρίου, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και μελέτη πραγματικών υποθέσεων, είναι να αναπτύξει και να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών πρώτης γραμμής σε θέματα αναγνώρισης, διαχείρισης και πρόληψης περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας αλλά και να αναπτύξει τον διάλογο, την ανταλλαγή πρακτικών καθώς και τη διατύπωση σκέψεων σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας.

Χρόνος: 30 Σεπτεμβρίου, 1 & 2 Οκτωβρίου 2020 (ώρες 9:00-15:00)

Δηλώσεις συμμετοχής έως: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Κόστος: Χωρίς κόστος συμμετοχής

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής που θα βρείτε στον σύνδεσμο https://forms.gle/7PRZ2CuUJNqYX6fHA

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (τηλ. 210-3623029, κα. Βεατρίκη Γιαννόγλου).

*Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, κάμερα και μικρόφωνο.