Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για την εμπορία ανθρώπων

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια στο αντικείμενο του δικαίου της εμπορίας ανθρώπων. Τα σεμινάρια είναι διακρατικά, απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘Δικαιοσύνη’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γλώσσα των σεμιναρίων είναι η αγγλική.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι χωρίς κόστος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, ώρες 14:00-17:00: Το νομικό πλαίσιο και η διαδικασία χρηματικής ικανοποίησης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, πολιτών τρίτων χωρών.

Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Ιουνίου 2020, ώρες 13:00-16:00: Η αλληλεπίδραση του δίκαιου της εμπορίας ανθρώπων με το δίκαιο του ασύλου: εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στα θύματα εμπορίας ανθρώπων αιτούντες άσυλο.

Για δηλώσεις συμμετοχής, στείλτε email στη διεύθυνση projects@cecl.gr με θέμα ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, στο οποίο να αναφέρετε:

  • ονοματεπώνυμο
  • ιδιότητα
  • στοιχεία επικοινωνίας
  • ποιο από τα δύο σεμινάρια επιθυμείτε να παρακολουθήσετε (υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και των δύο σεμιναρίων)

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.