Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών

Αγαπητοί συνεργάτες

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας, το Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights στην Αυστρία, το Institute for International Legal Studies στην Ιταλία, τον Συνήγορο του Πολίτη της Κροατίας και το Institute for Law and Society στην Πολωνία, υλοποιεί το πρόγραμμα “Judging the Charter”.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στην ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των δικαστών σε 5 κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δικαστική πρακτική γενικά και ειδικότερα σε υποθέσεις μετανάστευσης και ασύλου.

Το έργο ξεκινά με διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου σε κάθε χώρα, ώστε να σχεδιαστούν στοχευμένα σεμινάρια, εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Η εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών θα γίνει μέσω ημιδομημένης συνέντευξης με τον ερευνητή του έργου. Η διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται στη μισή ώρα με σαράντα πέντε λεπτά.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ή σε περαιτέρω δράσεις του έργου, επικοινωνήστε με την υπεύθυνη έργου, Άννυ Καμαριώτη, στα τηλέφωνα 210 3623506 και 210 3623634 ή στο centre@cecl.gr

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συνεισφορά σας!